(zie www.nos.nl)

Kamerleden hebben in reactie op dit bericht Kamervragen gesteld. Zo stelden zij de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van ICT in zorgorganisaties. De minister antwoordde daar terecht op dat zorgaanbieders zelfstandige partijen zijn die dan ook zelf verantwoordelijk zijn voor informatievoorziening en bijbehorende ICT. Zorgaanbieders opgelet dus!

Waarom hapert ICT in de zorg nu zo vaak? Allereerst is “de zorg” groot en divers en spreken alle beroepsgroepen hun eigen taal. Niet alleen de taal, maar ook de technische standaarden moeten dan ook op elkaar worden afgestemd.

Ook het juridisch kader is complex. Zo moet rekening worden gehouden met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de AVG, de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg,etc. Daarnaast zijn er verschillende beroepsnormen en zogenaamde NEN-normen van toepassing. In de praktijk blijkt de interpretatie van deze, elkaar deel overlappende, wetten en normen veel vragen op te leveren, vooral als het gaat om zogenaamde ketenregistraties.

Het belang van goed functionerende ICT, dat voldoet aan alle wet- en regelgeving, is uiteraard essentieel voor goed functioneren en zelfs voortbestaan van een zorginstelling. Het is daarom zaak om een goed Programma van Eisen op te stellen vóór de bouw of aanschaf van een ICT-systeem. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle vereisten uit de relevante (sector)wet- en regelgeving in kaart worden gebracht en onverkort onderdeel uitmaken van dit Programma van Eisen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Partner & Advocaat IT, Privacy & Cybersecurity