De juridische status van een gezondsheidsapp

Tijdens een persconferentie op 7 april 2020 maakt het kabinet Rutte III bekend de invoering van een app in de strijd tegen het nieuwe coronavirus te overwegen. Op dat moment was in China al een contact tracing app op de mobiele platforms Alipay en WeChat operationeel. Inmiddels beschikken veel landen over een corona-app, waaronder lidstaten van de Europese Unie. Dat roept de vraag naar de juridische status van een dergelijke app op onder Europees recht. In het bijzonder gaat het er om of we een corona-app of COVID-19 app moeten beschouwen als een medisch hulpmiddel in de zin van de wet. Het antwoord is van groot belang. Zodra immers is vastgesteld dat een app kwalificeert als medisch hulpmiddel, gelden de regels van de Europese verordening medische hulpmiddelen.

In het volgende deel van deze blogreeks zal worden ingegaan op Europese verordening medische hulpmiddelen (Medical Devices Regulation) en de impact hiervan op gezondheidsapps. Wat betekent dit concreet? En welke gevolgen, voor welke partijen, heeft de Medical Devices Regulation?

Bent u bezig met de ontwikkeling van een gezondheidsapp of wilt u als zorginstelling gebruik gaan maken van een gezondheidsapp, wees dan alert op de juridische aspecten en laat u goed adviseren. Onze specialisten staan u graag te woord. U kunt contact opnemen met Natascha van Duuren, advocaat en partner IT, Privacy & Cybersecurity ([email protected] of 06-54983766).

Wilt u meer lezen over de dilemma’s, keuzes en controverses die ten grondslag hebben gelegen aan de introductie van corona-apps in verschillende landen, dan beveel ik u van harte het boek ‘Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps’ onder redactie van Victor de Pous en mijzelf aan. In dit boek wordt ingegaan op de uiteenlopende gebeurtenissen omtrent de introductie van de diverse corona-apps en nationale verschillen, met als doel inzicht te krijgen in een aantal aspecten van ICT en de digitale samenleving. Het boek wordt uitgeven door Uitgeverij: deLex (www.delex.nl) is verkrijgbaar via de boekhandel, online boekhandels als bol.com en deLex.nl. (ISBN: 978-90-8692-075-4.)

Natascha van Duuren, advocaat / partner IT, IE & Privacy