De docente dacht het gelijk aan haar kant te hebben, omdat haar psychiater schriftelijk had verklaard dat mediation te belastend voor haar was. Haaks hierop stonden echter de oordelen van de bedrijfsarts en UWV, die de docent wel in staat achtten om mee te werken aan mediation. Wie heeft er in zo’n geval gelijk: de behandelend arts of de bedrijfsarts? De kantonrechter Leiden oordeelde dat het advies van de bedrijfsarts en UWV zwaarder wegen, omdat dit onafhankelijke deskundigen zijn op het terrein van ziekte in relatie tot arbeid/re-integratie.

Het zal u niet verbazen dat de re-integratie van deze werknemer ook op andere punten niet soepel verliep. Naast het afwijzen van de mediators had de docente geweigerd het plan van aanpak te ondertekenen. Zij meende dat dit plan te eenzijdig was opgesteld door de werkgever. De kantonrechter oordeelde dat dit geen goede reden is om niet te ondertekenen. De docente had als zij aanpassingen wenste, deze kunnen voorstellen aan de werkgever.

Alles bij elkaar opgeteld meent de kantonrechter Leiden dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dit betekent: de arbeidsovereenkomst eindigt vrijwel direct en de werknemer krijgt geen transitievergoeding.

Overigens had de werkgever de juiste stappen gezet: een deskundigenoordeel aangevraagd bij UWV, de werknemer gewaarschuwd en toen dat geen effect had, een salarisstop aangekondigd. Zie voor meer tips hoe te handelen als de zieke werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt, onze blog Zieke werknemer werkt niet mee aan re-integratie. Wat te doen?

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe Jeugdwet, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.