De Britse overheid verwijst middels een communicatie naar 106 technische kennisgevingen die zullen gelden in geval van een ‘no deal’ situatie. Op die manier kunnen burgers en bedrijven de benodigde voorbereidingen treffen voor een dergelijke situatie. Voor nu geldt dat EU-merken worden beschermd in alle lidstaten van de EU, waaronder het VK. Wanneer geen deal wordt bereikt, dan zullen volgens de huidige stand van zaken de volgende regels van toepassing worden.

Blijvende bescherming voor geregistreerde EU-merken

De Britse overheid wijst erop dat alle merken die ingeschreven staan in het Europese merkenregister bescherming zullen blijven genieten in alle overige lidstaten. Voor bescherming en werking in het VK geldt dat alle houders van EU-merken en ingeschreven EU-modellen een overeenkomstig recht krijgen toegewezen, het ‘Brits equivalentrecht’. Dit nieuwe recht zal worden verschaft onder minimale administratieve lasten en gaat van kracht op 29 maart wanneer het VK de EU verlaat. Alle merkhouders zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Wanneer merkhouders geen gebruik willen maken van het Brits equivalentrecht, dan kunnen zij zich hiervoor afmelden.

Wanneer het nieuwe recht is verkregen dan gelden de volgende opties:

  • Het recht kan worden vernieuwd in het VK
  • Het recht vormt de basis voor procedures bij de Britse rechtbank en het tribunaal van het bureau van intellectuele eigendom (Intellectual Property Office: “IPO”)
  • Het recht kan onafhankelijk van het EU-recht worden gehandhaafd en in licentie worden gegeven

Voor alle aanvragen die lopen op het moment van de Brexit en erna zal volgens deze (voorlopige) besluitvorming  onder dezelfde voorwaarden opnieuw een aanvraag moet worden ingediend voor het Brits equivalentrecht. Dit kun je doen via het IPO volgens de normale aanvraagprocedure in het VK.

Voor aanvragen die lopen tijdens de Brexit zal de mogelijkheid ontstaan om binnen negen maanden na de Brexit opnieuw een aanvraag in te dienen waarbij zowel eerdere prioriteit en Britse anciënniteit zullen worden opgenomen overeenkomstig de eerdere EU-aanvraag. Hiervoor zal waarschijnlijk wel een vergoeding dienen te worden voldaan.

Tot slot zal nog worden voorzien in de status van lopende juridische geschillen bij Britse rechtbanken. Ook deze gegevens zullen in principe worden gepubliceerd voor 29 maart.

Conclusie

Kort en goed: er staat nog niets vast maar de besluitvorming is gericht op (volledig) behoud van rechten van de EU-merkhouders met bovendien zo min mogelijk lasten voor de merkhouders. Voor meer informatie over dit onderwerp en nieuwe kennisgevingen, zie de website van de Britse overheid. Uiteraard zal ik u ook op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.