Faillissement

Na een faillissement van zijn onderneming is de heer A. door de rechtbank veroordeeld tot betaling van € 150.000,-. De curator wilde dit vonnis executeren en heeft beslag laten leggen op de woning van de heer A. Het uiteindelijke doel van de beslaglegging is executoriale verkoop van de woning.

Oordeel

Voorlopig zal de curator echter niet kunnen overgaan tot ontruiming en verkoop van de woning; daar steekt de rechtbank Midden-Nederland een stokje voor. De rechter is van oordeel dat, onder de huidige buitengewone omstandigheden (lees: de coronacrisis), de curator, net als hypotheekverstrekkers, een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om gedwongen verkopen zoveel mogelijk te voorkomen. De rechter verwijst hierbij naar de afspraak van 7 april 2020 tussen banken en verzekeraars met de rijksoverheid, waarbij werd afgesproken dat wegens achterstallige betalingen geen gedwongen woningverkopen zullen plaatsvinden.

Verkoop woning uitgesteld

Concreet betekent dit voor de curator dat de woning in ieder geval tot 1 juli 2020 niet mag worden verkocht. Deze periode kan worden verlengd, indien de crisis daartoe aanleiding geeft, aldus de rechter.

Tot slot merkt de rechter nog op dat het de curator wel vrij staat om voorbereidende procedures voor een gedwongen verkoop van de woning alvast in gang te zetten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In deze (financieel) moeilijke tijden wordt met regelmaat een beroep gedaan op de solidariteit en verantwoordelijkheid van verschillende instituties. Klaarblijkelijk dienen ook curatoren terughoudend te zijn bij het uitoefenen van hun (executie)bevoegdheden. De maatschappelijke verantwoordelijkheid rust daarmee ook op deze beroepsgroep. Een curator mag dus niet zomaar overgaan tot executie.

Vragen?

Heeft u vragen over gedwongen verkoop van uw woning, neemt u dan contact op met het team Vastgoed.