De regering meent dat het belangrijk is dat partners van net bevallen vrouwen meer tijd kunnen doorbrengen met het kindje. Dit levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de band tussen de partner en zijn of haar kind. Verder vergroot een ruimer verlof rond de geboorte de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat er minder verschil zit in de duur van verlof voor beide ouders.

Het wetsvoorstel WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) regelt dat de partners in verband met de geboorte van het kind de volgende verlofrechten krijgen:

  • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling.
  • Eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling op te nemen binnen vier weken na de geboorte.
  • Vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte (bovenwettelijke aanvulling tot 100% van het dagloon is mogelijk).
  • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling.

Het geboorteverlof is gelijk aan het aantal uren dat de partner per week werkt. De werkgever moet het salaris over deze uren doorbetalen aan de werknemer. De werknemer beslist wanneer hij/zij het geboorteverlof opneemt; de werkgever mag geen beperkingen opleggen.

Het aanvullende geboorteverlof wordt gefinancierd door het UWV. De werknemer geeft bij de werkgever aan wanneer hij/zij het aanvullende geboorteverlof wil opnemen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullende geboorteverlof over een langere periode dan vijf weken spreiden. De werkgever mag de opname ervan niet weigeren. Wel kan de werkgever voorstellen het verlof anders in te roosteren als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is.

Werkgevers krijgen er een extra administratieve taak bij. Zij moeten het aanvullende geboorteverlof voor hun werknemers digitaal aanvragen bij het UWV. Zoals zij dat nu ook al moeten doen bij uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Daarnaast wordt de huidige regeling voor adoptie- en pleegverlof verruimd van vier naar zes weken.

De regering stelt voor om de nieuwe regeling geboorteverlof in te laten gaan op 1 januari 2019. Dit is het deel dat betaald wordt door de werkgevers. De regeling voor het aanvullende verlof kan pas op 1 januari 2020 ingaan, omdat eerst de systemen bij het UWV aangepast moeten worden.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.