Zo moeten werknemers die een baan aannemen voortaan bij aanvang worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Dit betekent dat personen met een nul-urencontract en thuiswerkers tijdig moeten worden ingelicht over bijvoorbeeld het aantal werkuren en de hoeveelheid betaalde vrije dagen. Dit moet tot meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden leiden.

Verder mag aan werknemers met een flexcontract niet langer verboden worden een extra baan aan te nemen: parallelle werkzaamheden moeten kunnen zolang geen handelsgeheimen worden geschaad of belangenconflicten optreden.

Flexwerkers met een contract van meer dan twaalf uur hebben ook recht op meer informatie, bijvoorbeeld over beschikbaarheid en wanneer zij uiterlijk iets moeten horen over een volgende opdracht. Als zij op zeer korte termijn een klus aangeboden krijgen en deze weigeren, mogen deze flexwerkers volgens de nieuwe afspraken niet worden ontslagen.

De maximale proeftijd wordt gesteld op 6 maanden en de flexwerkers krijgen bovendien recht op een gratis opleiding.

Al met al wordt met dit akkoord vooruitgang geboekt als het gaat om inperking van misbruik op de Europese arbeidsmarkt. Het akkoord – dat overigens niet automatisch geldt voor ambtenaren, militairen, agenten en hulpdiensten – moet nog wel formeel worden goedgekeurd.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation