Wijzigingen

In de nieuwe regeling hebben gezonde en zieke werknemers recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen, te weten viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Voorheen bouwde een volledig arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantie op over de laatste 6 maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer bouwde vakantie op naar evenredigheid van de gewerkte tijd.
Daar staat nu wel tegenover dat de opgebouwde wettelijke vakantiedagen 6 maanden na het einde van dat kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd, komen te vervallen. Vóór de wetswijziging gold hiervoor een verjaringstermijn van 5 jaar.

 

Praktisch

De werknemer heeft nu dus 1,5 jaar de tijd om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Wettelijke vakantiedagen komen overigens niet te vervallen als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Denk aan medische redenen of andere bijzondere omstandigheden. De verjaringstermijn van 5 jaar geldt overigens nog wel voor zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen (extra dagen bovenop het wettelijke aantal). Het verrekenen van vakantiedagen met ziektedagen is nu ook anders. In tegenstelling tot voorheen is alleen verrekening met bovenwettelijke vakantiedagen mogelijk. Verder is het nu ook mogelijk om ziektedagen ontstaan tijdens een opgenomen vakantie, te verrekenen met wettelijke vakantiedagen. Voorwaarde is wel dat de werknemer in een voorkomend geval hiermee instemt. Een overeenkomst hierover op voorhand is dus niet geldig.

 

Verschillende regimes

Doordat de wetswijziging per 1 januari 2012 onmiddellijke werking heeft en er geen sprake is van terugwerkende kracht, ontstaan er verschillende regimes. De vervaltermijn van 6 maanden is namelijk alleen van toepassing op de wettelijke vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012. Er zullen dus twee regimes gelden ten aanzien van wettelijke vakantiedagen opgebouwd vóór en na 1 januari 2012. Daarnaast zal de werkgever ook onderscheid moeten maken tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe vakantie regeling, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.