Het gaat er met name om te voorkomen dat ondernemingen een verworven machtspositie misbruiken of door overnames een machtspositie verwerven of die verder versterken. Het Bundeskartellamt kan grote internetondernemingen met een strategische marktpositie nu bindende gedragsaanwijzingen geven, in het belang van derden. Daar is allereerst het verbod eigen diensten te bevoordelen boven concurrerende diensten van anderen (denk aan de eigen verkopen van Amazon en de eigen streamingsdiensten van Apple). De toezichthouder kan zo’n verbod opleggen zelfs voordat eerst formeel de machtspositie en het misbruik zijn vastgesteld, een doorgaans tijdrovend proces. Het Bundeskartellamt kan een last tot datasharing opleggen, al dan niet tegen vergoeding, wanneer dat voor markttoegang nodig is. Ook de vaststelling dat een onderneming een essentiele intermediaire rol vervult, kan tot verplichtingen leiden. Procedureel is nieuw, dat de mogelijkheid (tijdrovend) beroep in te stellen, wordt beperkt tot 1 instantie: het Bundesgerichtshof.

Tenslotte is van belang, dat het Bundeskartellamt kan beslissen dat een voorgenomen fusie of overname hem ter goedkeuring moet worden voorgelegd ook wanneer die concentratie de daarvoor normaal geldende omzetdrempels niet haalt. Het overnemen van veelbelovende start-ups (met voorshands beperkte omzetten) blijft zo niet langer onder de radar van het concentratietoezicht.

Dat de nieuwe Duitse regelgeving de Europese Commissie -die zich tegen dezelfde achtergrond beraadt over wijzigingen van het Europese mededingingsrecht- mag inspireren.

Vragen?

Heeft u vragen over mededingingsrecht, neemt u dan contact op met Rob Ludding.