Het Comité heeft als algemene taak om bij te dragen aan een consistente toepassing van de AVG binnen de Europese Unie. Net als de Artikel 29-werkgroep deed, zal het Comité opinies en richtsnoeren publiceren met uitleg over de toepassing van de AVG. Ook zal het Comité de Europese Commissie vanuit een onafhankelijke rol adviseren bij zaken aangaande de AVG en aanverwante privacy kwesties.

Nieuw is de bevoegdheid van het Comité om bindende besluiten te nemen. Het Comité krijgt de bevoegdheid om geschillen tussen de toezichthouders bindend te beslechten. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als twee of meer toezichthouders het niet eens kunnen worden over de vraag wie van hen de leidende toezichthoudende autoriteit is.

Het Comité bestaat uit de voorzitter van de Europese toezichthouder en de voorzitters van de nationale toezichthoudende autoriteiten. Aleid Wolfsen zal als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens zitting nemen in het Comité.

Tijdens haar eerste bijeenkomst op 25 mei 2018 heeft het Comité direct zestien AVG-gerelateerde richtsnoeren en andere documenten van de Artikel 29-werkgroep bekrachtigd. Hiermee geeft het Comité aan dat dat zij de inhoud van deze documenten onderschrijft. Ook heeft het Comité direct twee nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Daarover meer in een volgend blog.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Jeroen van Helden, Advocaat IT, Privacy & Cybersecurity