Wat was er aan de hand?

De werkgever, die nog geen personeel in dienst heeft en de werknemer, die een vriend van haar is, sluiten in juni een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder proeftijd. De werknemer zou op 1 augustus beginnen met werken. De werknemer wordt echter direct ziek. Na vijf maanden vraagt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zij geeft daarvoor een paar redenen: ze vermoedt dat de werknemer een concurrentiebeding heeft waaraan hij door zijn vorige werkgever wordt gehouden, de arbeidsverhouding – en de vriendschap – is verstoord en zij kan de financiële gevolgen van de ziekmelding niet langer dragen. Zij heeft haar eigen salaris inmiddels moeten terugbrengen. Het aannemen van een nieuw personeelslid kan zij zich niet veroorloven. Dat sprake zou zijn van een concurrentiebeding komt overigens niet vast te staan; de werknemer ontkent dat ook.

Wat oordeelt de rechter?

Ook al voelt de rechter mee met de werkgever; de wet biedt geen ruimte voor een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht aan de zieke werknemer. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer is alléén mogelijk als dit in het belang van de werknemer is of als het verzoek geen verband houdt met de ziekte. Van deze situaties is hier geen sprake. De wettelijke loondoorbetalingsverplichting maakt qua verplichting en duur van de loondoorbetaling geen onderscheid tussen grote en kleine werkgevers. Het moeilijk of niet kunnen betalen van salaris tijdens ziekte komt voor risico van de werkgever. Ook ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet. Verder merkt de kantonrechter op dat het op de weg van werkgever ligt om werknemer te zijner tijd te laten re-integreren, al dan niet bij een andere werkgever (tweede spoor). Hoewel juridisch juist, voelt de uitkomst van deze rechtszaak onrechtvaardig. Begrijp me niet verkeerd: het is belangrijk dat de zieke werknemer beschermd wordt. Maar wie beschermt de kleine zelfstandige? Misschien een mooie taak voor het nieuwe kabinet?

Vragen?

Heeft u vragen over de loondoorbetalingsplicht, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.