Lees hier de hele brief. Uiterlijk 1 april 2019 zal de minister een plan van aanpak naar de Tweede Kamer sturen.

Zorgproces voor zorgproces zal worden gedigitaliseerd. Met digitalisering bedoelt de minister dat de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners die bij dat zorgproces betrokken zijn digitaal verloopt. Hij geeft daarbij zelf aan dit “veel werk” is. De zorg is immers groot en divers en bovendien spreken alle beroepsgroepen hun eigen taal.

In het plan van aanpak zal een roadmap worden opgenomen met daarin zorgprocessen waarin prioriteit is verleend. De NICTIZ heeft inmiddels een eerste prioritering aangebracht, te weten:

 • ambulanceoverdracht
 • huisartswaarneming
 • triageverwijzing
 • acute verloskunde
 • verpleegkundige overdracht
 • ziekenhuisoverdracht
 • medicatie
 • beelduitwisseling
 • verwijzing
 • jeugdgezondheidszorg
 • ketenzorg bij chronische aandoeningen.

Het is niet alleen voor zorgaanbieders betrokken bij vorenbedoelde zorgprocessen van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, maar ook voor ICT-leveranciers. Zo zullen ICT-aanbieders in de zorg ervoor moeten zorgen dat hun systemen  open en toegankelijk zijn en uitwisselbaarheid van gegevens mogelijk maakt.

Vragen?

De Clercq heeft een zorgteam dat alle ontwikkelingen op de voet volgt, onder meer op het gebied van ICT en privacy. Wilt u op de hoogte blijven? Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Partner & Advocaat IT, Privacy & Cybersecurity