Startpunt

Voor de OR is belangrijk dat hij het startpunt goed in beeld heeft. Is er nu een pensioenregeling, waar is deze ondergebracht en hoe is deze vormgegeven? Vragen die de OR zich kan stellen zijn bijvoorbeeld: wat is er nu geregeld in het pensioenreglement en hoe is het ouderdoms- en nabestaandenpensioen geregeld?

 

Vervolgens is het voor de OR belangrijk om na te gaan wat er leeft onder de medewerkers. Wat zijn de wensen en wat zijn de behoeften? Is men tevreden over de huidige regeling of zijn er specifieke dingen die men graag anders zou zien. Een ondernemingsraad bij een onderneming met een jonge(re) populatie ziet wellicht terug dat de medewerkers graag risicovol beleggen. Er is immers genoeg tijd om het pensioen nog bij elkaar te sparen zodat risico kan worden genomen. Een organisatie met een (oude)re populatie koppelt mogelijk terug dat het pensioenvermogen behoudend dient te worden belegd.

 

Als de OR in beeld heeft hoe de regeling nu is vorm gegeven en wat de wensen en behoeften van de medewerkers zijn, kan worden gekeken of deze wensen in een nieuwe pensioenregeling kunnen terugkomen. Hiervoor is uiteraard ook van belang wat de financiële mogelijkheden van de organisatie zijn. Bij de vormgeving van de nieuwe regeling conform de Wet toekomst pensioenen, kunnen de volgende onderwerpen een rol spelen:

blog pensioen afbeelding

Toelichting: compensatie

Als voor alle medewerkers een vlakke premie wordt gehanteerd, bestaat het risico dat dit voor bepaalde leeftijdsgroepen nadelig uitpakt. Dit risico bestaat met name voor medewerkers vanaf 40 jaar en ouder. De OR kan zich buigen over welke groepen werknemers nadeel ondervinden van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling en hoe adequate compensatie eruit kan zien. Voor een uitgebreidere toelichting op de compensatie verwijzen wij graag naar de blog: ‘Blogreeks: nieuwe pensioenwetgeving / deel 5. Compensatie.

 

Tip! Schakel een onafhankelijke deskundige (pensioenjurist en actuaris) in voor deze complexe keuzes en berekeningen.

Toelichting: eerbiedigende werking

In het nieuwe stelsel wordt een progressieve premie vervangen door een vlakke premie. Indien de werkgever echter kiest voor het toepassen van eerbiedigende werking betekent dit dat voor werknemers die in dienst zijn op het moment van overstap naar het nieuwe pensioenstelsel, de progressieve premie, ook tot na 2018, te laten gelden. Voor werknemers die ná de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel in dienst treden wordt wel een vlakke premie gehanteerd. Wordt gekozen voor gebruikmaking van de eerbiedigende werking, dan hanteert de werkgever twee verschillenden pensioenregelingen naast elkaar: één voor de huidige werknemers met een stijgende premie, en één voor toekomstige werknemers met een vlakke premie.

Vragen?

Heb je vragen over de onderwerpen van deze blogserie of andere medezeggenschapsrechtelijke thema’s, dan helpen wij jullie graag verder.

Eveline Bakker, advocaat Medezeggenschap en Ondernemingsrecht en Barbara van Dam-Keuken, juridisch medewerker Arbeid, Medezeggenschap.

______________________________________________________________________________________________________

 

  1. Wat is pensioen
  2. De rol van de OR
  3. Hoe verloopt een instemmingstraject
  4. Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wat is de rol van de OR hierbij
  5. De rol van de OR bij de wijziging van arbeidsvoorwaarde
  6. De rol van de PV/PVT.

 

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!