Wat is pensioen?

Wij kennen in Nederland drie soorten pensioen:

 

 1. Het ouderdomspensioen
 2. Het nabestaandenpensioen
 3. Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

Deze pensioenen worden geregeld via drie verschillende pijlers:

 

 • Pensioen via de overheid
 • Pensioen via de werkgever
 • Pensioen dat je zelf kunt regelen.

 

In deze blogreeks bespreken wij het pensioen uit de tweede pijler. Het gaat dus om het pensioen dat tijdens het dienstverband wordt opgebouwd. De werkgever mag het geld dat bestemd is voor de pensioenen van de werknemers niet in de organisatie houden; dat moet ergens anders worden ondergebracht. Met andere woorden: het pensioen wordt uitgevoerd door pensioenuitvoerders. Ook hiervan kennen we verschillende vormen:

 

 1. Bedrijfstakpensioenfondsen
 2. Ondernemingspensioenfondsen
 3. Beroepspensioenfondsen
 4. Verzekeringsmaatschappijen
 5. Premie pensioen instellingen (PPI’s)
 6. Algemene pensioenfondsen

 

Als je werkt, leg je door middel van premie geld in voor je pensioen. Dit kunnen de werkgever en de werknemer allebei doen. Met deze ingelegde premies wordt later je pensioen gefinancierd. Hoeveel pensioen er is, hangt af van wat er is ingelegd, hoe lang je hebt ingelegd, het rendement, etc.

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen gaat een aantal onderwerpen wijzigen:

 

 1. Vanaf 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd niet 21, maar 18 jaar
 2. Uitkeringsovereenkomsten worden vervangen door beschikbare premieregelingen kapitaalovereenkomsten.
 3. Voor iedereen geldt een vast premiepercentage (vlakke premie)

 

Voor een bespreking van deze wijzigingen verwijzen wij graag naar onze blogreeks over de nieuwe pensioenwetgeving.

Vragen?

Heb je vragen over de onderwerpen van deze blogserie of andere medezeggenschapsrechtelijke thema’s, dan helpen wij jullie graag verder.

Eveline Bakker, Advocaat Medezeggenschap & Ondernemingsrecht en Barbara van Dam-Keuken juridisch medewerker Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


 1. Wat is pensioen
 2. De rol van de OR
 3. Hoe verloopt een instemmingstraject
 4. Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wat is de rol van de OR hierbij
 5. De rol van de OR bij de wijziging van arbeidsvoorwaarde
 6. De rol van de PV/PVT.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!