Aanbod vaste arbeidsomvang na twaalf maanden

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (afgekort: “WAB”) in werking getreden. Onder meer is nieuwe wetgeving ingevoerd op het gebied van oproepovereenkomsten. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen en de voorwaarden kunt u lezen in onze eerdere blog.

Een belangrijke wetswijziging is dat de werkgever verplicht wordt om telkens na 12 maanden dienstverband de oproepkracht een vast aantal uren aan te bieden (onder doorbetaling van loon). Dit betreft een jaarlijkse verplichting voor de werkgever. Het aanbod moet gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de voorgaande twaalf maanden.

Deadline: 31 januari 2020

Nu de wet op 1 januari 2020 in werking is getreden, zal de grootste slag door werkgevers van oproepkrachten snel moeten worden gemaakt. Voor werknemers die op 1 januari 2020 al langer dan twaalf maanden op basis van een oproepcontract werken geldt dat de werkgever verplicht is uiterlijk 31 januari 2020 een vast aantal uren aan te bieden (artikel 7:628 lid 5 BW).

Praktische opmerkingen

Let wel: de werkgever wordt niet verplicht om een aflopende arbeidsovereenkomst te verlengen. Als deze (binnenkort) afloopt, hoeft de werkgever niet een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het aanbod voor een vast aantal uren geldt dan alleen voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst, tenzij de werkgever ervoor kiest om een verlenging af te spreken. De verplichting tot het doen van een aanbod beperkt zich tot een vaste omvang van uren.

De werknemer is ook niet verplicht om het aanbod van de werkgever te aanvaarden. Sommige werknemers kiezen juist voor flexibiliteit en willen helemaal niet elke week of maand een vast aantal uren moeten werke

Vragen?

Wij helpen u graag met het opstellen van het aanbod aan uw oproepkracht. Zo weet u zeker dat het aanbod juridisch correct is en u ook niet meer aanbiedt dan waar u wettelijk toe bent verplicht. Neemt u gerust contact op met één van de specialisten van het Team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.