Gistermiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de WAB en samen met een aantal amendementen en moties is deze met 81 stemmen voor en 69 stemmen tegen aangenomen. Onder andere de volgende amendementen en moties zijn aangenomen:

  • De proeftijd zoals die nu geldt blijft ongewijzigd.
  • Werkgevers die werknemers seizoenswerk laten verrichten zijn niet verplicht na 12 maanden de werknemer een vast arbeidscontract te bieden.
  • Contracting wordt in het algemeen niet gezien als ontduikingsconstructie van arbeidsvoorwaarden.
  • Een payrollwerkgever moet een adequate pensioenregeling bieden door ten behoeve van de payrollwerknemers ten minste de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland af te dragen en zorg te dragen voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Daarnaast mag de payrollwerkgever geen wachttijd hanteren.
  • De regering zal 48 miljoen euro structureel inzetten voor het ondersteunen van MKB-werkgevers bij scholing, zodat werknemers duurzaam inzetbaar worden en blijven.

Een volledig overzicht van de aangenomen en verworpen amendementen en moties treft u respectievelijk hier en hier aan.

Op 19 februari 2019 vertelt de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op welke wijze de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel gaat buigen. We blijven u op de hoogte houden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation