Gezondheidsgegevens zijn zeer privacy gevoelig en kwalificeren daarom als ‘bijzondere persoonsgegevens’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze gegevens zijn wettelijk goed beschermd en mogen niet zomaar verwerkt worden. Het verwerken van persoonsgegevens omvat vrijwel iedere denkbare handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder vastleggen, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken. In het vakblad Loonzaken verscheen een artikel over dit onderwerp. Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier.

Vragen?

Heeft u vragen over privacy, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.