In een smart city worden burgers niet of nauwelijks geïnformeerd welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel. De vraag is hoe zou deze informatieplicht concreet kunnen worden ingericht? De hele stad volhangen met teksten waarin de burger wordt ingelicht? Of een systeem met iconen die de burger informeren?

Een bijkomende complexiteit is dat gemeenten soms zelfs nauwelijks een totaaloverzicht hebben van alle persoonsgegevens die in hun smart city worden verwerkt. De smart city lijkt in dat geval een black box voor de gemeente, hetgeen het zeer lastig maakt aan de informatieplicht te kunnen voldoen.

Daarbij komt dat gemeenten vaak niet alleen opereren bij smart city-toepassingen, maar samenwerken met andere partijen. Juist bij samenwerkingsverbanden is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens van belang dat gemeenten duidelijk in beeld brengen wie waarvoor verantwoordelijk is. Kan iemand voor het opvragen van zijn gegevens bijvoorbeeld terecht bij de gemeente of moet diegene daarvoor naar een andere partij? En wie moet een datalek melden als het fout gaat?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd met best practices, best lessons en aandachtspunten bij de ontwikkeling van smart cities te komen.

Wilt u alvast meer lezen over de privacy van de (smart) citizen in a smart city? Bestel dan het KNVI boek: Smart Humanity; de mens met 1-0 op voorsprong, verkrijgbaar via Managementboek.

Vragen?

Heeft u vragen over dataverzameling, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.

Lees ook:

Deel 1: De privacy van de (smart) citizen in the smart city

Deel 2: Data, veel data

Deel 3: Anonieme persoonsgegevens?

Deel 4: Risico van structurele benadeling, onterechte uitsluiting of stigmatisering

Deel 5: Cyber security prioriteit nummer 1