Smart City en de NL strategie

De term smart city bestaat sinds 2005 en is geïntroduceerd door grote tech-bedrijven als IBM, Siemens en Cisco. In 2017 werd het onderwerp op de agenda van onze overheid gezet en werd de NL Smart City strategie gepresenteerd: “The future of living”.

De voordelen van smart cities zijn helder. Zij kunnen bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen, zoals klimaat en energiegebruik. Daarnaast zijn er ook oplossingen waarvan de voordelen voor de meeste mensen wat concreter zijn. Denk aan slimme camera’s die lege plekken tellen in fietsenstallingen. Maar ook aan lantaarnpalen die geluid en luchtkwaliteit meten of de omgeving filmen, slimme sensoren in afvalbakken en stoplichten die vaker groen geven voor fietsers als het regent. Een heel actueel voorbeeld is natuurlijk crowd management, ingezet tijdens de coronapandemie.

Complexe juridische vragen

Smart cities roepen ook complexe juridische vragen op. Veel van deze vraagstukken zijn gerelateerd aan data. Smart cities verzamelen immers data of combineren data op diverse manieren. Soms worden ook risicoprofielen gemaakt of zelfs besluiten genomen.

In deze blogreeks wordt op een aantal van deze juridische vragen ingegaan. Deel 2 van deze blogserie zal gaan over data, veel data.

Wilt u alvast meer lezen over de privacy van de (smart) citizen in a smart city? Bestel dan het KNVI boek: Smart Humanity; de mens met 1-0 op voorsprong, verkrijgbaar via  Managementboek.

Vragen?

Heeft u vragen over the smart city, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.

Lees ook:

Deel 1: De privacy van de (smart) citizen in the smart city

Deel 2: Data, veel data

Deel 3: Anonieme persoonsgegevens?

Deel 4: Risico van structurele benadeling, onterechte uitsluiting of stigmatisering

Deel 5: Cyber security prioriteit nummer 1