In deze presentatie is ingegaan op de privacy-aspecten verbonden met de opkomst van het Internet of Things. Ook is gesproken over security en communicatieprotocollen. Daarnaast is ingegaan op de opkomst van specifieke toepassingsmogelijkheden, zoals zelfrijdende auto’s en zelfbestellende koelkasten, welke een groot aantal intrigerende (juridische) vragen oproepen. Want wie is aansprakelijk als een zelfrijdende auto schade veroorzaakt? En wie moet betalen als een “slimme” koelkast per ongeluk 1200 in plaats van 12 eieren bestelt?