Medezeggenschapsrecht

In een interview met Jac Janssen, hoofdredacteur van ORnet, mocht ik onze visie op medezeggenschap toelichten. Daar hoefde ik niet lang over na te denken: medezeggenschap doe je samen! Dat is onze passie en altijd ons uitgangspunt. Bestuurder en ondernemingsraad hebben de gezamenlijke taak en daarmee ook het gezamenlijke belang de medezeggenschap effectief te laten functioneren. Dat betekent dat de bestuurder medezeggenschap een goede plaats geeft in de onderneming, zodat de medezeggenschap kan bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming met oog voor de onderneming én de medewerkers. Als dit proces goed verloopt, dan ontstaat er draagvlak voor het beleid en de besluiten van de bestuurder. Wat heb je daarvoor nodig? Een goede basis met kennis over medezeggenschap, inclusief de rechten en plichten die voortvloeien uit onder andere de Wet op de ondernemingsraden, maar vooral duidelijke afspraken over de samenwerking en de wijze waarop binnen de onderneming invulling wordt gegeven aan medezeggenschap. Wij reiken de ingrediënten voor deze samenwerkingsafspraken graag aan en op deze wijze dragen wij bij aan goede medezeggenschap binnen ondernemingen. Het volledige interview is hier te lezen.

Vragen of ook eens brainstormen over de medezeggenschap binnen de onderneming? Neem gerust contact op!

Renate Vink-Dijkstra

Advocaat/Partner Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen