Ernstig verwijtbaar handelen

De werknemer is sinds 1 augustus 2008 in dienst bij Verstegen in de functie van sector operator. Begin 2023 ontvangt Verstegen een aantal meldingen van medewerkers over grensoverschrijdend gedrag – (impliciete) bedreigingen, pestgedrag, intimidatie, discriminatie en stalking – van de sector operator. Gezien de aard van de meldingen stelt Verstegen de sector operator op non-actief. Partijen gaan in mediation met elkaar, maar komen er samen niet uit.

Verstegen verzoekt de kantonrechter vervolgens om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, onder meer op grond van ernstig verwijtbaar handelen. Dit, gelet op het feit dat de sector operator zich meermaals schuldig heeft gemaakt aan handelingen die kwalificeren als grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen heeft hij meerdere collega’s op de werkvloer geïntimideerd, gediscrimineerd en bedreigd. Ook heeft hij een vrouwelijke collega telefonisch en via WhatsApp ongepast bejegend en gestalkt.

De sector operator heeft dit in eerste instantie ontkend tegenover Verstegen, maar heeft later – nadat hij met de Whatsappberichten is geconfronteerd – aangegeven dat hij zich de inhoud daarvan niet meer kon herinneren. Vervolgens insinueerde de sector operator dat hij weet wie het betreft.

Uitspraak

De kantonrechter is van oordeel dat dit niet wijst op enige zelfreflectie of enig zelfinzicht. Ook is nergens uit op te maken dat de sector operator spijt heeft van hoe hij zich jegens deze collega heeft gedragen, terwijl duidelijk is dat zijn gedrag veel negatieve invloed op haar heeft gehad. Deze houding rekent de kantonrechter de sector operator aan.

Meer algemeen voelen collega’s van de sector operator zich bang voor en bedreigd door hem. Zijn gedrag maakt de werkomgeving voor andere medewerkers onveilig. Van de sector operator had mogen worden verwacht dat hij zou begrijpen dat zijn gedrag niet acceptabel is. Dit is – gelet op de ernst van de gedragingen, als ook de houding van de sector operator – aan te merken als grensoverschrijdend en kwalificeert als ernstig verwijtbaar handelen.

Verstegen mag de arbeidsovereenkomst van de sector operator ontbinden. Omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, heeft hij geen recht op een transitievergoeding of een billijke vergoeding.

Vragen?

Vraagt u zich af of het gedrag van uw werkgever kwalificeert als ernstig verwijtbaar handelen? Neemt u dan contact met ons op.

Renée Huijsmans, advocaat team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation