Wanneer kom ik voor de NOW in aanmerking?

Dat is afhankelijk van de werkgever waarvoor je werkt. De werkgever moet de regeling voor jou aanvragen maar moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen, die hieronder worden benoemd.

Duur van de regeling?

  • De regeling ziet in eerste instantie op een periode van drie maanden (vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020) met een verlengingsmogelijkheid van nog eens drie maanden.

Wat gebeurt er met mijn WW-rechten?

  • De WW-rechten van de werknemer worden niet aangetast. Dat is anders dan bij de vorige werktijdverkorting regelingen.

Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen?

  • De ondernemer moet een omzetverlies van minimaal 20% verwachten;
  • De ondernemer moet het loon van zijn werknemers volledig blijven doorbetalen. Dat betekent, dat het bedrijf de uitkering van de overheid moet aanvullen tot het normale loon van de werknemer.
  • Tijdens de subsidieperiode mogen géén ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden aangevraagd. De regeling waarborgt dus als het ware ook het behoud van een arbeidsrelatie voor de werknemer gedurende de uitkeringstijd.

Wat als er in mijn arbeidsovereenkomst staat dat de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten?

Gezien de intentie van de regeling lijkt het de bedoeling dat de NOW ook ziet op flexkrachten die een dergelijke bepaling in hun arbeidsovereenkomst hebben staan. Het een en ander moet wel nog goed uitgewerkt worden.

Over hoeveel uren krijg ik mijn loon doorbetaald?

Het aantal uren dat bij deze tegemoetkoming als uitgangspunt wordt genomen, zal naar verwachting afhangen van het gemiddeld aantal uren dat je in de afgelopen drie maanden hebt gewerkt.

Zo geldt voor oproepkrachten die al meer dan 3 maanden in dienst zijn dat zij een beroep kunnen doen op het zogenaamde “rechtsvermoeden van de arbeidsovereenkomst”. Het initiatief hiervoor ligt bij de werknemer.

Zo kan een werknemer die over een periode van drie maanden wekelijks heeft gewerkt, of meer dan 20 uur per maand, aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor het aantal uren dat hij gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. Dit betekent dat de werkgever de uren moet betalen die de werknemer die afgelopen drie maanden gemiddeld heeft gewerkt.

Als die periode niet representatief is, dan moet naar een langere periode worden gekeken. De werkgever kan de werknemer dan alleen voor minder uren oproepen dan de laatste drie maanden, als de werknemer daarmee instemt. Doet hij dat niet, dan kan de werknemer zich beroepen op zijn recht op arbeid. Het is dan vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat de door de werknemer over die drie maanden opgevoerde uren niet juist of representatief zijn en dat er naar een langere periode (bijvoorbeeld een half jaar) zou moeten worden gekeken. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er sprake is van seizoenswerk.

Wat kan en moet je zelf doen als je flexwerker bent?

  • Je moet bij je werkgever een beroep doen op het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst;
  • Als de werkgever daarmee akkoord is moet hij bij het UWV een aanvraag indienen;
  • De werkgever moet vervolgens het loon volledig doorbetalen wat neerkomt op het loon van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen drie maanden.
  • Je kan je verenigen met alle andere flexwerkers binnen het bedrijf en gezamenlijk actie ondernemen of vragen of de eventuele ondernemingsraad jullie als groep bijstaat om net als alle andere werknemers met een vast contract door deze crisis heen te komen.

Vragen?

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.

Ernst van Win, advocaat/partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen