De regeling geldt voor ontslagvergoedingen die betaald zijn aan zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is beëindigd. Dus met terugwerkende kracht. Pas vanaf 1 april 2020 kan de compensatie daadwerkelijk worden aangevraagd.

Bewaar uw administratie dus goed! Denk daarbij aan de volgende stukken:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • de toestemming van het UWV voor opzegging, dan wel de ontbindingsbeschikking van de rechter of de vaststellingsovereenkomst;
  • bewijsstukken dat de werkgever (scholings)kosten die in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding, daadwerkelijk heeft gemaakt;
  • een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode dat de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • bewijsstukken waaruit blijkt vanaf wanneer de werknemer ziek is;
  • bewijsstukken van het betaalde loon tijdens ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation