De cao is hier te raadplegen. Een percentage boven verwachting, mag wel gezegd worden. Ook de leden van de vakbonden hebben groen licht gegeven, wat maakt dat de cao met ingang van 1 januari 2020 voor de gemeenteambtenaren geldt.

In mijn eerdere blog schrijf ik al over de genormaliseerde cao. Een cao waarmee de arbeidsvoorwaarden voor de gemeenteambtenaren op zijn minst gelijk blijven. De arbeidsvoorwaarden die nu zijn opgenomen in het CAR-UWO komen in de cao terug. Voor de bonden en hun achterban een positief resultaat. Nu nog afwachten wat het feitelijk zal betekenen voor de medezeggenschap, nu met de genormaliseerde cao het Lokaal Overleg (voor een deel) de plaats van het huidige Georganiseerd Overleg overneemt.

Het is ook nog even afwachten wat de cao-partijen afspreken over de transitievergoeding. Deze vergoeding kent het huidige ambtenarenrecht niet. Daartegenover komen de bovenwettelijke uitkeringen van de CAR-UWO (uiteraard) wel terug in de genormaliseerde cao. Het daarnaast aanspraak maken op een transitievergoeding zal leiden tot een aanzienlijke vooruitgang voor de met ontslag geconfronteerde ambtenaar. Tegelijkertijd zou het naast elkaar bestaan van deze aanspraken ongelijkheid ten opzichte van niet-ambtenaren opleveren. Terwijl één van de doelstellingen van de normalisering nu juist is het gelijktrekken van de arbeidsverhoudingen van de ‘gewone’ werknemer en die van de ambtenaar.

Ook wordt nog in spanning gewacht op de uitkomst van het overleg over de werkgeversbijdrage door de gemeenten.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation