Cao VVT

De nieuwe cao VVT krijgt een protocol grensoverschrijdend gedrag als bijlage. Een mooie stap voor de branche van verpleeg- en verzorgenden. Niet alleen gelden met dit protocol dezelfde normen en standaarden binnen de branche, ook kunnen werknemers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie) door cliënten, collega’s of leidinggevenden van hun werkgever eisen dat deze hier actief mee aan de slag gaat.

Wat ons betreft een mooi voorbeeld voor andere cao-partijen.

Wilt u meer weten over wat een werkgever moet doen in geval van een melding van grensoverschrijdend gedrag? Leest u dan onze blog hierover.

Benieuwd hoe u als werkgever grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer – en daarmee een mogelijke billijke vergoeding – kunt voorkomen? Download u dan onze Infographic.