Waarom is de communicatie zo belangrijk?

De communicatie rondom het besluit om te reorganiseren is net zo belangrijk als het besluit zelf. Het is vervelend voor zowel werkgever als het personeel als in de wandelgangen rondgaat dat er een reorganisatie aankomt, zonder dat concreet is op welke manier de reorganisatie wordt vormgegeven. Dat roept vragen op bij het personeel: zal zijn of haar functie komen te vervallen? En zo ja, wat zijn dan de consequenties? Het personeel heeft baat bij duidelijkheid. De onzekerheid van een mogelijke reorganisatie kan zelfs leiden tot ongewenste ziekmeldingen. 

Stel een communicatieplan op!

Ons advies is dan ook om een communicatieplan op te stellen. Dit plan voorziet dat alle betrokkenen bij het reorganisatieproces op de hoogte zijn en blijven van de genomen en nog te nemen maatregelen. Het communicatieplan bevat in ieder geval: 

 

  • Een analyse van de betrokkenen en hun belangen; 
  • Wie wanneer over welke gegevens geïnformeerd wordt; 
  • Wat de ontvanger geacht wordt te doen met de informatie en daarmee samenhangend met wie eventueel de informatie mag worden gedeeld; 
  • Een tijdschema. 

 

Dit communicatieplan kan als onderdeel worden opgenomen van het reorganisatieplan. Zie daarvoor blog 1 in deze reeks: De voorbereidende fase. 

Tips

  • Zorg ervoor dat de communicatie eenduidig en duidelijk is. Dat voorkomt onrust en verwarring bij het personeel. 
  • Zorg ervoor dat het informeren van het personeel (zeker het personeel dat boventallig wordt) een prominente plek krijgt. 
  • Voorkom dat medewerkers, voorafgaand aan het besluit, vernemen van het reorganisatieplan. Dit kan leiden tot ziekmeldingen voordat de voorlopige ontslagaanvraag is ingediend en dat leidt er mogelijk toe dat geen afscheid kan worden genomen van de betreffende werknemers. 

Vragen?

Overweegt u een reorganisatie? En heeft u vragen over hoe dit traject moet worden ingestoken? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op!

Renée Huijsmans, advocaat Arbeid & Medezeggenschap

Sietske Bos, advocaat Arbeid & Medezeggenschap

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!