Transitieperiode

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is verdeeld in drie fasen:

 

 1. Arbeidsvoorwaardelijke fase

In deze fase worden arbeidsvoorwaardelijke afspraken gemaakt over de wijziging van de pensioenregeling en een evenwichtige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

 

 1. Implementatieplan; de onderbrenging bij een pensioenuitvoerder

Het pakket arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken worden bij een pensioenuitvoerder ondergebracht.

 

 1. Implementatiefase

In de derde fase vindt de implementatie bij de pensioenuitvoerders plaats.

 

De transitieperiode duurt tot 1 januari 2028. Dat is echter niet de enige belangrijke datum:

 • Per 1 januari 2024 geldt dat de organisatie een pensioenovereenkomst moet opstellen voor werknemers vanaf 18 jaar.
 • Voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen geldt dat de arbeidsvoorwaardelijke fase voor 1 januari 2025 dient te zijn afgerond.
 • Voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeraars of premiepensioeninstellingen, geldt dat de arbeidsvoorwaardelijke fase moet zijn afgerond op 1 oktober 2027.

Blogreeks

In deze blogreeks gaan we de komende weken achtereenvolgend in op de belangrijkste wijzigingen en de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenwetgeving.


 1. Hoe betalen we met elkaar het nieuwe pensioen?
 2. Welke aanspraken hebben we onder de nieuwe pensioenwetgeving?
 3. Wat gebeurt er met al opgebouwd pensioen?
 4. Het transitieplan
 5. Compensatie
 6. Arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe pensioenwetgeving
 7. De rol van de medezeggenschap

Vragen?

Heb je vragen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact op met Eveline Bakker.