In de rechtszaal bepleit werkgever dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter gaat daar in mee. Het Hof is strenger. Volgens het Hof heeft werkgever de arbeidsverhouding onder druk gezet. Met het “tegen haar wil (blijven) lastig vallen van een zieke, mentaal kwetsbare, werknemer met voorstellen tot beëindiging van de arbeidsverhouding” heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld. Hierdoor is de arbeidsverhouding ernstig en onherstelbaar verstoord. Het Hof veroordeelt werkgever tot het betalen van een billijke vergoeding aan de zieke werknemer.

Wees dus voorzichtig en zorgvuldig met de zieke werknemer!

Bron: www.rechtspraak.nl

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation.