Voor dit argument is zeker wat te zeggen. Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om alle inkomensschade af te wikkelen op een werkgever, maar dit verschil is wel groot. Zeker als je bedenkt dat de wetgever een deel van de transitievergoeding heeft bedoeld als pleister op de wond van het ontslag. De transitievergoeding is bedoeld om de ontslagen werknemer in staat te stellen met behulp van een financiële bijdrage van de werkgever de overgang naar een andere baan makkelijker te maken. Een tweede doel, en dat is uitdrukkelijk besproken tijdens de behandeling van de Wet werk en zekerheid, is een financiële compensatie voor het ontslag.

Omdat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet direct een uitspraak wil doen, heeft het hof zogenoemde prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over mogelijke leeftijdsdiscriminatie:

  • Is het wetsartikel dat de AOW-gerechtigde werknemer uitsluit van de transitievergoeding in strijd met Europese regelgeving over gelijke behandeling in arbeid en beroep?
  • Als het wetsartikel in strijd is met de Europese regelgeving, moet de rechter het wetsartikel dan buiten toepassing laten?
  • Moet/kan per individueel geval getoetst worden?

Het is aan de Hoge Raad een salomonsoordeel te vellen. Uiteraard houden wij u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wordt vervolgd!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation