Meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven

Op 1 januari 2022 is het zogenaamde “ingroeiquotum” ingegaan dat regelt dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Ook moeten deze bedrijven jaarlijks aan de SER rapporteren welke streefcijfers en bijbehorende plannen van aanpak ze hebben opgesteld om diversiteit in de (sub)top te vergroten.  Laat een onderneming dat na, dan volgt er geen wettelijke sanctie. Wel kunnen aandeelhouders om opheldering vragen of de jaarrekening afkeuren.

Doel van de regeling is om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Hoewel nu lang niet alle bedrijven met deze wet te maken krijgen, kan dit wel als een keerpunt voor genderdiversiteit worden gezien.

#Me-Too

Dat een veilige werkomgeving niet vanzelfsprekend is, is de afgelopen weken na het verontrustende nieuws rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland wel duidelijk geworden. Hoewel de werkgever uiteindelijk eindverantwoordelijk is, is een in alle opzichten veilige werkomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De vertrouwenspersoon en de ondernemingsraad spelen een belangrijke rol bij het signaleren van klachten hierover. Het is dan ook zinvol om in het kader van het sociale beleid een goede interne klachtenregeling op te tuigen en te monitoren hoe het met de veilige werkomgeving in uw organisatie is gesteld.

Renée Huijsmans en Sietske Bos-Bremmer zullen 10 maart 2022 een webinar verzorgen waarin de do’s en don’ts bij integriteit op de werkvloer worden besproken.

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden:

https://www.declercq.com/evenement/webinar-integriteit-op-de-werkvloer/

STAP-budget vanaf 1 maart 2022

De scholingsaftrek van de inkomstenbelasting houdt op te bestaan en wordt vervangen door het STAP-budget. Dit betekent dat het vanaf 1 januari 2022 voor werkenden en werkzoekenden niet langer mogelijk is om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers en werkzoekenden via het STAP portaal  een zogenaamd STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Dit persoonlijk ontwikkelbudget bedraagt maximaal € 1.000,- per jaar en kan worden aangewend voor onder meer opleidingen, cursussen en trainingen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

Op de website van STAP-budget.nl vind je opleidingen waarvoor werknemers vanaf 1 maart 2022 STAP-budget kunt aanvragen.

Tip:

Dit is niet alleen interessant voor werknemers maar ook voor werkgevers die hun scholingslicht serieus nemen en willen investeren in employability en duurzame inzetbaarheid van hun werknemers.

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkers

Sinds 1 januari 2022 mogen werkgevers werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal €2,- per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze € 2,- belastingvrij geven. Over deze thuiswerkkostenvergoeding hoeft geen loonheffing te worden betaald.

Rookruimtes verboden

Vanaf 1 juli 2021 zijn rookruimtes al niet meer toegestaan in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen. Sinds 1 januari 2022 geldt dat ook voor rookruimtes op de werkplek. Uitgangspunt is dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek en dat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is. Dat betekent dat rookruimtes binnen gesloten moeten zijn en het verboden is om te roken op alle werkplekken.

De werkgever mag wel een rookplek inrichten, maar alleen als deze zich echt op het buitenterrein bij het bedrijf, zoals op de parkeerplaats bevindt.  Werkgevers moeten een rook(vrij)beleid (werkwijze, regels en procedures) dan ook aanpassen aan de nieuwe regels.