Werk voor Oekraïnse vluchtelingen

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er veel vluchtelingen die in Nederland willen werken. Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 in ons land werken in loondienst. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet hij ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding maken bij het UWV. Vanwege de grote toestroom van deze vluchtelingen beschikken niet alle vluchtelingen al over documenten waaruit hun verblijfstatus in Nederland blijkt. Om deze mensen toch te kunnen laten werken, is er een overgangsperiode geïntroduceerd waarin tewerkstelling van alle Oekraïense onderdanen toch een bepaalde periode zal worden toegestaan, zolang de overheidsdocumenten nog niet in orde zijn. De regeling geldt ook voor staatlozen en onderdanen van andere landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat:

  • zij op 23 februari 2022 in Oekraïne bescherming genoten
  • zij op 23 februari 2022 in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die overeenkomstig Oekraïens recht is afgegeven.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

Werkgevers kunnen nu nog 19 cent per kilometer onbelast vergoeden aan hun personeel. In het coalitieakkoord was al afgesproken dat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog zou gaan. Vanwege de hoge benzineprijzen heeft het kabinet de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding nu naar voren gehaald. De verwachting is dat dit bedrag volgend jaar naar 21 cent en in 2024 naar 23 cent per kilometer stijgt. De exacte bedragen zullen pas op Prinsjesdag duidelijk worden.

Het is overigens aan de werkgevers zelf of ze hun werknemers ook daadwerkelijk meer gaan betalen. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers afwijken van de hoogte van het fiscale voordeel en soms een lagere of hogere vergoeding hanteren.