Beperkte doorstroming

Beoogd wordt het scheef wonen aan te pakken. ‘Scheef woners’ zijn huurders die met hun midden- en hogere inkomens niet meer onder de doelgroep van de sociale huursector vallen. De overheidssteun op de woningmarkt is in beginsel bedoeld voor de lagere inkomensgroepen. Naar de mening van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal de doorstroming beperkt blijven als er geen reëel alternatief komt voor de doelgroep met een midden of hoger inkomen.

Woonvisie stimuleert afgewogen keuzes

De door het kabinet uitgebrachte Woonvisie beschrijft dat de wetswijziging in ieder geval leidt tot een meer marktconforme huurprijs, hetgeen resulteert in een betere huur- en koopmarkt, omdat huurders meer een afweging zullen maken tussen de verschillende woon-alternatieven, aldus Woonvisie.

Vragen?

Heeft u vragen over de Woonvisie, neemt u dan contact met ons team vastgoed.