Oordeel van de rechter

Op basis van de Algemene termijnenwet worden termijnen die door de wet of algemene maatregel van bestuur worden gesteld, verlengd als deze eindigen in het weekend of op een erkende feestdag. De verliezende inschrijver beriep zich op deze wet en dagvaardde de aanbestedende dienst op de maandag na het weekend. De termijn was volgens de inschrijver immers verlengd tot die maandag. Aan de rechter werd de vraag voorgelegd of de standstilltermijn (de termijn die de aanbestedende dienst na de bekendmaking van het voornemen tot gunnen in acht moet nemen voordat zij de overeenkomst met de winnende inschrijver mag sluiten) op de zaterdag of de maandag verliep.

De rechter oordeelde dat de Algemene termijnenwet niet van toepassing is. Deze wet verlengt namelijk alleen termijnen die voortvloeien uit wetten of algemene maatregelen van bestuur. De door de aanbestedende dienst gegeven standstilltermijn is weliswaar gebaseerd op een wet, maar de aanbestedingsdocumenten en correspondentie tussen de inschrijver en aanbestedende dienst zijn geen wet of algemene maatregel van bestuur. De termijn verliep dus op zaterdag.

Deze uitspraak is geheel in lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie EG waarin de standstilltermijn strikt wordt gehanteerd.

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker.