Ondernemer begint procedure

Een ondernemer die in de selectiefase afviel, verzocht de aanbestedende dienst om bekend te maken wie de selectiefase wel waren doorgekomen. De aanbestedende dienst weigerde dit bekend te maken. De ondernemer startte een procedure en stelde dat deze weigering in strijd is met het transparantiebeginsel. Het transparantiebeginsel, één van de aanbestedingsrechtsbeginselen, dient namelijk mede om controle op de aanbesteder mogelijk te maken. De rechter te Zwolle stelde de ondernemer in het ongelijk. Een aanbestedende dienst hoeft na de selectiefase niet bekend te maken wie zij heeft geselecteerd.

Kanttekening

Een aanbestedende dienst is dit echter wel verplicht na de gunning, dit is expliciet in de aanbestedingsregelgeving bepaald.

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.