LSP deelname verplicht?

Het LSP zal voor de uitwisseling van de patiëntendossiers in de regio worden gebruikt, maar op verzoek van patiënten kunnen hun gegevens ook landelijk worden geraadpleegd. Met ingang van 2013 zullen de zorgverzekeraars zorgverleners verplichten aan het LSP deel te nemen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van de doorstart van het LSP maar er zijn ook kritische geluiden. De kritiek richt zich met name op de rol van de zorgverzekeraars en de privacy van de burgers. De Eerste Kamer heeft in april van dit jaar unaniem het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier verworpen omdat de privacy van de burgers onvoldoende was gewaarborgd. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer verzekerd dat zorgverzekeraars geen toegang tot de in de EPD opgeslagen medische gegevens zullen krijgen.

Privacy first

Privacy First, een burgerorganisatie die zich inzet voor privacyrechten, heeft de Tweede Kamer erop gewezen dat hoewel er sprake is van een regionale uitwisseling van medische persoonsgegevens, het risico bestaat dat in de praktijk toch een landelijk EPD zal ontstaan omdat – aldus Privacy First – de digitale ‘regionale schotten’ makkelijk te omzeilen of te verwijderen zijn. Privacy First stelt in dat verband voor om een “onafhankelijke Privacy Impact Assessment” te starten om zo een privacyvriendelijk EPD te realiseren dat vervolgens door onafhankelijke privacy- en beveiligingsexperts moet worden bewaakt. Over de vraag of en in hoeverre de Tweede Kamer hier gehoor aan geeft, zullen wij u op onze site informeren. Zie onze eerdere publicatie “Inspectie voor de Gezondheidszorg wil voor 2013 EPD” van 25 oktober 2011

Vragen?

Heeft u vragen over de EPD of Privacyrechten, neemt u dan contact op, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht