Inhoud nieuwe regels

De nieuwe regels bestaan onder meer uit een mededeling  die  meer duidelijkheid over een aantal basisbegrippen geeft, waaronder de begrippen  “economische activiteit” en “onderneming”.
Verder bestaan de nieuwe regels uit een besluit waarin is bepaald dat voor bepaalde categorieën van DAEB’s compensatie niet meer vooraf behoeft te worden gemeld bij de Commissie. Waar voorheen alleen woningcorporaties en ziekenhuizen waren vrijgesteld van deze aanmeldingsverplichting, zijn nu ook andere DAEB’s vrijgesteld, mits het bedrag dat zij aan compensatie ontvangen minder dan € 15 miljoen per jaar bedraagt. Het is nu aan de Nederlandse wetgever om deze nieuwe regels in de Nederlandse wetgeving door te voeren

Minimumcompensatiebedrag

In het voorjaar van 2012 zal de Commissie waarschijnlijk een minimumcompensatiebedrag bepalen.  Wanneer de compensatie onder dat bedrag blijft, wordt de maatregel geacht geen steun te bevatten. Dit ‘de-minimisbedrag’ voor DAEB’s zal mogelijk worden bepaald op € 500.000,- over een periode van drie jaar en zou tot gevolg moeten hebben dat de regeldruk voor kleine DAEB’s daalt. Wordt vervolgd…

Vragen?

Heeft u vragen over de DAEB’s , neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.