Huurverhoging en nieuwe verhuring

Voor huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000,00 geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 5%. Hiermee wordt beoogd de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Het is de bedoeling deze verhoging per 1 juli 2012 in te voeren maar hiervoor is nog wel een wetswijziging nodig. Deze maximale huurstijging geldt alleen voor zogenaamde niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten. Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten (overeenkomsten met een ‘kale’ aanvangshuur van -thans- € 652,52) geldt geen maximale huurprijs en geen maximale verhoging. In vervolg op een aantal kamermoties zal voor de verhuur van woningen in rijksmonumenten een bijzondere regeling worden ontworpen die het mogelijk maakt dat dergelijke woningen, na het nemen van energiebesparende maatregelen, bij nieuwe verhuring geliberaliseerd verhuurd kunnen worden.

Vragen?

Heeft u vragen over huurrecht, neemt u dan contact op met Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht.