Advocaten en brancheverenigingen bezwaar

Eerder berichtten wij dat de nieuwe aanbestedingswet in behandeling is bij de Tweede Kamer en dat een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken voor de wettelijke verplichting om de Gids Proportionaliteit toe te passen. Nadat eerder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangaf bezwaren te hebben tegen verplichte toepassing van de Gids Proportionaliteit, waren zulke geluiden ook goed hoorbaar tijdens de vergadering, waar overigens niet alleen advocaten maar ook brancheverenigingen aanwezig waren. De Gids, zo werd betoogd,  is slechts geschreven ter indicatie, verplichte toepassing daarvan zou niet werkbaar zijn en zou ook leiden tot een verhoging van het aantal juridische procedures. Bovendien kent de Gids ‘open eindjes’, zo zou de Gids geen duidelijkheid verschaffen over de vraag wat dient te gebeuren bij een aanbesteding onder de drempelbedragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

 

Vragen?

Heeft u vragen over de Gids, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.