Aandacht voor internetfraude

Ondanks een eerdere campagne vorig jaar waarbij vooral aandacht werd besteed aan het bieden van inzicht in hoe criminelen te werk gaan, neemt de fraude met internetbankieren en de schade die de banken daardoor lijden nog steeds toe. Banken vergoeden immers in principe de schade die mensen door internetfraude lijden.  Reden voor de banken om ook dit jaar door middel van een campagne met als motto “Nepmail, daar trapt u niet in” aandacht voor deze problematiek te vragen. In deze campagne staat phishing centraal omdat dit de meest voorkomende manier is waarop fraude met internetbankieren plaatsvindt.

Internetfraude via Phising

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij mensen via een e-mail naar een valse (bank)website worden gelokt, die er net zo uitziet als de echte website, met het verzoek om “de inloggegevens te controleren”. Als mensen op de valse website inloggen met hun inlognaam, wachtwoord of creditcard-nummer krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens en daarmee toegang tot de rekening met alle gevolgen van dien. Andere vormen van internetfraude zijn malware, social engineering en skimming. Op de website www.veiligbankieren.nl is nadere informatie te vinden over deze vormen van fraude. Voor vragen over de juridische aspecten van beveiliging kunt u zich wenden tot De Clercq.

Vragen?

Heeft u vragen over phishing, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht