Algemene wet wijzigen

Naar aanleiding van consultatie en adviezen is in dit voorstel het griffierecht in bestuursrechtzaken verlaagd ten opzichte van het eerder voorgestelde algemeen geldende basistarief van € 500,-. Op die manier wordt volgens de Minister de toegang tot de rechter voor on- en mindervermogenden en de middeninkomens gewaarborgd. In bestuursrechtzaken over een sociale uitkering, studiefinanciering en huurtoeslag wordt het griffierecht € 250,- en voor de overige zaken € 400,-. Onvermogenden betalen in alle bestuursrechtzaken € 125,-. Het is dan nodig om de Wet griffierechten burgerlijke zaken (in werking getreden op 1 november 2010) en de Algemene wet bestuursrecht te wijzigen. Er wordt naar gestreefd per 1 juli 2012 het wetsvoorstel in werking te laten treden.

Vragen?

Heeft u vragen over het Griffierecht, neemt u dan contact op met ons team vastgoed