Nieuwkomers meer kans

Nieuwkomers mogen met betrekking tot het gereserveerde spectrum niet meer dan bij elkaar genomen 2×10 MHz (oftewel twee van de drie gereserveerde vergunningen van elk 2×5 MHz) verwerven, waarbij ze zelf mogen kiezen in welke banden. Een nieuwkomer kan ook bovenop de cap voor het gereserveerde deel meer spectrum verkrijgen. Door deze optimale keuzevrijheid en uitbreidingsmogelijkheid zouden twee nieuwkomers een reële kans krijgen op de drukbezette Nederlandse telefoniemarkt. De komst van nieuwkomers biedt de consument meer keus en de concurrentie zal toenemen, wat zowel de consument als de markt ten goede komt. De voor het voorjaar 2012 geplande veiling zal mogelijk pas in de zomer van 2012 plaatsvinden, waardoor ook de vergunningverlening en de uitrol van netwerken op een later tijdstip zullen plaatsvinden. Wij houden u via onze website van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over de telefoniemarkt, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht