EPD komt ook met nadelen

Dit is opmerkelijk omdat de laatste maanden, en zelfs gisteren nog, een aantal internetinbraken het nieuws haalden. Het EPD maakt het uitwisselen van persoonsgegevens betreffende de gezondheid, op landelijke schaal mogelijk. Bij een EPD zijn naast de patiënt echter verschillende zorgverleners betrokken, die allemaal online toegang tot het EPD moeten hebben. En daar zit hem nu het probleem. Hoe wordt de privacy van de patiënt gewaarborgd en op welke wijze wordt gegarandeerd dat “lekken” en “internetinbraken” niet zullen voorkomen. De Eerste Kamer heeft in april van dit jaar unaniem het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier verworpen. Wel stemde een grote meerderheid van de Kamer in met een door senator Tan ingediende motie voor een nadere wettelijke regeling voor het vergaren, opslaan en gebruik van medische gegevens. In die regeling moeten bijvoorbeeld eisen staan met betrekking tot veiligheid, toezicht, handhaving en sancties. IGZ wil dat het EPD voor 2013 is gerealiseerd. Als dit niet mogelijk blijkt, dan komt de IGZ zelf met een systeem. Wij zullen deze ontwikkeling op de voet volgen en u hierover via onze website informeren.

Vragen?

Heeft u vragen over de eis van de inspectie, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat IT, Privacy & Cybersecurity