Wat?

De toezichtscan richt zich tot Raden van Toezicht van not-for-profit instellingen (zorg, onderwijs, culturele en ideële sector, woningcorporaties en verder). De toezichtscan is bedoeld:

– Voor nieuw toetredende leden van Raden van Toezicht, zodat ze weten waar zij zich op inlaten. De toezichtscan meet de actuele stand van zaken inclusief risico’s op het moment van toetreding.
– Als handvat voor het periodieke gesprek met de Raad van Bestuur. De toezichtscan meet de actuele stand van zaken inclusief risico’s op het moment van het periodieke gesprek.

Waarom?

Bestuur en Raden van Toezicht kunnen, onder omstandigheden, aansprakelijk gehouden worden voor wanbeleid. De eisen die aan bestuursleden en toezichthouders gesteld worden, zowel individueel als collectief, worden steeds zwaarder. De toezichtscan helpt om deze verantwoordelijkheid zorgvuldiger ten uitvoer te brengen.

Het is mede vanwege de aansprakelijkheid voor toetredende leden van belang dat zij inzicht hebben in de organisatie waarvoor zij toezichtverantwoordelijkheid gaan dragen. Dat inzicht is niet altijd automatisch voorhanden. De toezichtscan is het instrument dat dit inzicht op een overzichtelijke manier geeft.

 

Hoe?

Volgens een vast stramien wordt de organisatie op korte en krachtige manier doorgelicht op een aantal cruciale aspecten zoals de cijfers, strategie en kwaliteit van bedrijfsprocessen, governance, compliance, verzekeringen en risicobeheersing. Eventuele financieel-economische en juridische risico’s komen op die manier bovendrijven. De uitkomsten presenteren we via een overzichtelijk stoplichtmodel. Dit alles binnen een tijdsbestek van maximaal drie weken. Deze service wordt aangeboden voor een vast bedrag van €3.499 (ex btw).

De toezichtscan geeft de instelling en het nieuw toetredende lid van uw Raad van Toezicht inzicht in de sterke én zwakke kanten van de organisatie, de mogelijkheid om daarmee gericht aan de slag te gaan, alsmede de informatie die nodig is om een bestendige onderlinge vertrouwensrelatie voor de komende jaren te ontwikkelen.

Zie voor meer informatie: www.toezichtscan.nl.