Dit betekent ook dat de werkgever op zoek moet naar passende arbeid voor de zieke werknemer, zowel in het eerste spoor (intern) als in het tweede spoor (extern). Het tweede spoor wordt meestal na het 1e ziektejaar ingezet of eerder als blijkt dat intern geen mogelijkheden bestaan. Als de loondoorbetalingsplicht na twee jaar is afgelopen, vraagt de werkgever meestal een ontslagvergunning aan bij het UWV vanwege langdurige ziekte; de b-grond.

Werkgever, let op! Ook in de periode dat de loondoorbetalingsplicht niet langer geldt en de zieke werknemer formeel nog in dienst is, moet de werkgever zich blijven inspannen voor een goede re-integratie en blijven zoeken naar passende arbeid voor zijn zieke werknemer. Doet de werkgever dit niet, dan is dit al snel in strijd met het goed werkgeverschap, aldus het Hof ‘s-Hertogenbosch. Voor de zieke werknemer blijven eveneens de re-integratieverplichtingen gelden. Deze moet zich immers ook blijven opstellen als een goed werknemer.

 

 

Geconfronteerd worden met uitval van een werknemer door ziekte is voor niemand prettig. Wees alert op een goede re-integratie. Naast het belang van de gezondheid van de werknemer, wordt dan zo veel mogelijk voorkomen dat het UWV een loonsanctie oplegt. Een loonsanctie kan zomaar een jaar duren!

Henriëtte van Baalen

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5209

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation