Onderwerpen die aan bod komen zijn:

–    Hoe pro-actief de vitaliteit binnen uw organisatie te bevorderen?
–    Hoe om te gaan met de privacy van (zieke) werknemers?
–    Hoe juridisch te handelen als een werknemer arbeidsongeschikt is?
–    Hoe een loonsanctie van UWV te voorkomen?

Wilt u bij het seminar aanwezig zijn? Houd dan 16 februari a.s. tussen 15.30 en 18.00 uur vrij.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation