De Gids

Het antwoord op de vraag of een gestelde eis te zwaar is, is afhankelijk van veel omstandigheden. Er bestaan geen harde regels voor. Dit is de aanleiding geweest voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de Gids proportionaliteit op te laten stellen. Deze gids kleurt door middel van praktijkgebruiken het begrip ‘proportionaliteit’ in. Aangegeven wordt welke afwegingen door een aanbesteder moeten worden gemaakt om tot proportionele eisen te komen. De gids kan echter ook gebruikt worden door inschrijvers die zich afvragen of een gestelde eis misschien te zwaar is. Ter discussie staat nog of de gids in de toekomst verplicht zou moeten worden toegepast. De gids is inmiddels ter consultatie voorgelegd. Tot 4 november 2011 kunnen geïnteresseerden input gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen over de Gids, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.