Dit resulteert met ingang van 1 januari 2017 in een wijziging van de hoogte van de maximale transitievergoeding van € 76.000 in € 77.000. Voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan € 77.000,-, blijft de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.
Het maximum van € 77.000,- geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2017.

Bron: Staatscourant 2016 nr. 58571 4 november 2016

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation