Dat geldt zo mogelijk in het bijzonder voor techbedrijven. IT professionals dienen zich steeds meer bewust te zijn van het rechtskader van hun werk, zo blijkt uit Digitaal recht voor IT professionals. De bundel (180 pagina’s) is uitgegeven in het kader van 30 jaar Ngi-NGN Special Interest Group IT en Recht en verschijnt op 24 november a.s. in print en digitaal bij uitgeverij deLex.

Dertig jaar geleden

In november 1986 werd de Special Interest Group IT en Recht opgericht als Afdeling Computerrecht van het Nederlands Genootschap voor Informatica door de bedrijfsjuristen Jan Berkvens (Rabobank Nederland) en Victor de Pous (zelfstandig). De SIG vervult nog altijd een unieke brug- en platformfunctie op het snijvlak van digitale techniek, informatievoorziening en recht. Mede-oprichter Victor de Pous en redacteur van de bundel:

‘Tegenwoordig raken we niet uitgepraat over de wondere wereld van de informatiemaatschappij en de rechtsaspecten ervan. Dat was dertig jaar geleden anders. Toen kwam, dankzij de personal computer, het gebruik van ICT voor het eerst uit de beslotenheid van experts. Het World Wide Web van Internet bestond nog niet en zowel jurist als leek hadden nauwelijks oog voor het rechtskader van elektronische gegevensverwerking. Toegegeven, veel – bijzondere – rechtsnormen waren er in die dagen ook niet. Casus omtrent inbreuk op rechten op computerprogramma’s, privacyvraagstukken en bijvoorbeeld mislukte automatisering deden zich echter nadrukkelijk wel voor’.

Cruciaal juridisch domein

De juridische aspecten van computers zijn in dertig jaar tijd van een pril en exotisch onderdeel van het recht tot een breed en cruciaal rechtsdomein geëvolueerd, dat de basis vormt voor onze moderne informatiemaatschappij. Aan deze rechtsontwikkeling komt vooralsnog geen einde, aldus advocate Natascha van Duuren (De Clercq), de huidige voorzitter van de Ngi-NGN Special Interest Group IT en Recht.
‘De ontwikkelingen in de digitale technologie veranderen de samenleving voortdurend en hebben daarmee ook gevolgen voor de juridische verhoudingen en de toepassing van rechtsregels tussen partijen die van ICT gebruik maken of die met dit gebruik geconfronteerd worden. De ov-chipkaart, interactieve televisie en apps, sociale media, 3D-printers en elektronische patiënten dossiers zijn slechts enkele voorbeelden van de elementen waar onze huidige informatiemaatschappij uit bestaat. Traditionele juridische vraagstukken komen in het digitale tijdperk in een ander daglicht te staan en vragen om een nieuwe invulling. Welke regels gelden er in cyberspace, welk recht is van toepassing op elektronische transacties, welke gevolgen zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor organisaties hebben en hoe kan de continuïteit worden gewaarborgd bij cloud computing’.

 

Dertig hoofdstukken, dertig onderwerpen, dertig heldere analyses

In de caleidoscopische jubileumbundel passeren dertig actuele onderwerpen van gewicht de revue. De artikelen zijn in beginsel geschreven voor de beroeps-ontwikkeling van IT professionals, maar zijn tegelijkertijd zeker niet beperkt tot deze doelgroep. Het gaat immers om belangrijke rechtsontwikkelingen voor alle niet-juristen. De juridische onderwerpen lopen uiteen van privacy tot softwareontwikkeling, van online-handel tot eHealth, van slimme steden tot sjoemelsoftware, van verzekering tot sociale media, van encryptie tot criminaliteit, van cookies tot fintech, van cloud computing tot big data, van mislukte automatisering tot conflictoplossing, en meer.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.