UWV vergoedt (een deel van) de kosten van de transitievergoeding aan u als werkgever, als het wetsvoorstel waarin de compensatie is geregeld wordt aangenomen. En wel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Het achterliggende idee van de tegemoetkoming in de transitievergoeding is dat een werkgever niet mag worden ‘gestraft’ door hem én het loon tijdens ziekte én de transitievergoeding te laten betalen.

In het wetsvoorstel staat dat het voor de compensatie geen verschil maakt hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Toestemming van UWV voor de opzegging of ontbinding door de kantonrechter kan, maar ook een vaststellingsovereenkomst.

Overigens zal UWV niet méér vergoeden dan waar de werknemer volgens de wettelijke berekening recht op had. Om misbruik te voorkomen zal UWV bij het berekenen van de compensatie als einddatum uitgaan van de datum waarop de loondoorbetalingsplicht eindigt (gebruikelijk na 104 weken arbeidsongeschiktheid). Als er een loonsanctie is opgelegd, blijft de einddatum voor de berekening de dag waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. Daarnaast zal de compensatie niet meer bedragen dan het loon dat tijdens de ziekte aan de werknemer is betaald. Dit laatste kan volgens de toelichting op het wetsvoorstel het geval zijn bij tijdelijke contracten of bij een arbeidsovereenkomst met een huishoudelijke hulp waar een beperkte periode van loondoorbetaling voor geldt.

Het is nog even wachten op de ministeriële regeling waarin wordt uitgewerkt hoe de compensatie voor de transitievergoeding kan worden aangevraagd en wat de precieze voorwaarden voor verstrekking ervan zijn. We houden het voor u in de gaten. Zodra we meer weten, publiceren we dit op onze weblog.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.